Hình ảnh và video sự kiện 5 years anniversary - HUY VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
Tối 14.10.2017 là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 5 năm giảng dạy của HUYPHOTOSHOP.com . Với sự góp mặt của hơn 40 bạn đã đến góp vui cùng chương trình và tham gia các hoạt động trò chơi vui nhộn.0 nhận xét: