Đồ án tốt nghiệp bạn Tùng Quang Nguyễn ( Demo học viên tham khảo )


Đồ án này của bạn Tùng Quang Nguyễn - Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông ICTU ( Thái Nguyên )

Bản Full : https://www.behance.net/gallery/67871087/GoTAXI

Thông tin chia sẻ về làm mẫu ví dụ cho học viên khóa đồ họa tại Huyphotoshop
0 nhận xét: