Những bức ảnh về trẻ em Việt Nam sâu sắc thời chiến tranh


Nhiếp ảnh gia Thomas Bill Hardt (Đức) đã ghi lại những hình ảnh bi thương về cuộc chiến ở Việt Nam, nổi bật là khuôn mặt sợ hãi chiến tranh của trẻ em.

0 nhận xét: