11 tấm ảnh đã chiến thắng và giành giải thưởng trong cuộc thi National Geographic Traveler Photo Contest 2013.


11 tấm ảnh đã chiến thắng và giành giải thưởng trong cuộc thi National Geographic Traveler Photo Contest 2013.


Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/11-tam-anh-gianh-chien-thang-trong-cuoc-thi-traveler-photo-contest-2013.37276/#ixzz2hObdUa00

0 nhận xét: