Preset lightroom màu trong trẻo






Ảnh by Bạch Dương
Preset nguồn fb Bạch Dương
Tải file: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHLVcwTmhzS3NoM0E/view?usp=sharing

0 nhận xét: