Cách chèn iframe vào bài viết bằng trình soạn thảo CKEditor của nukeviet
Chào các bạn. Mình sử dụng Nukeviet trong việc làm shop, web doanh nghiệp, trường học, site cá nhân, trang tin tức và có 1 vấn đề gặp phải là nukeviet chặn chèn iframe trong bài viết. Khi mình đã tìm dc cách từ forum nhưng với nhiều bình luận loạn quá. Mình đọc và làm theo. Thành công  nên mình viết bài này để chia sẻ cho các bạn cần.

Mở file request.class.php trong thư mục include/class

Tìm đến đoạn code:  Dòng 134 - 136
private $disabletags = array( 
        "applet", "body", "basefont", "head", "html", "id", "meta", "xml", "blink", "link", "style", "script", "iframe", "frame", "frameset", "ilayer", "layer", "bgsound", "title", "base" 
    );
Tìm đến sửa thành nội dung sau:
private $disabletags = array( 
        "applet", "body", "basefont", "head", "html", "id", "meta", "xml", "blink", "link", "style", "script", "frame", "frameset", "ilayer", "layer", "bgsound", "title", "base" 
    );
Thực ra thì chỉ cần xóa đi dòng iframe và save lại, up lên host là được. 

Biên bạn mình đã thử là: 3.4.02.r1929

Email của mình: nguyenvanhuy.hot@gmail.com - Sinh năm: 1989 nhé


0 nhận xét: