Kích thước card visit dành cho in ấn card


Kích thước in ấn card visit (name card) thông dụng hiện nay được sử dụng là:
Đơn vị
Kích thước
Resolution
Hệ màu
Cm
9 x 5,5
300
Cmyk
Mm
90 x 55
300
cmyk

Ở Việt nam thông thường card visit có kích thước 90 x 55mm hoặc 89 x 54mm

0 nhận xét: