Tổng hợp 108 font SVN việt hóaĐây là 108 fonts (81 typefaces) được Việt hóa (2013) đến đầu năm 2015. Các font khác vui lòng tải tại website chính http://www.svnfont.com . 


Download :
- Link tải : https://drive.google.com/file/d/1dTmgkmDosk42aCKrCS8mh9cWnNyJe1Ou/view?usp=sharing
- Link tải dự phòng 2 : https://drive.google.com/open?id=0BykV_ci-80k1aUFocEZKMWprX00
- Link tải dự phòng 3: https://app.box.com/s/jw3mmnjbw7lzsijtk8l77clmwa2fnay9

1 nhận xét: