Chiêm ngưỡng những bức hình tuyệt đẹp của Oprisco

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/opriscophotography
hoặc http://oprisco.deviantart.com/gallery/

1 nhận xét: