Hậu trường chụp ảnh tí hon theo phong cách Attack on Titan


Hãy xem video để biết tôi đã cố gắng tạo ra một bức ảnh tí hon như thế nào.


Trong quá trình thực hiện dù đã có ý tưởng từ đầu nhưng sau khi hậu kỳ buộc phải tuỳ biến sang một dạng thức khác. Dưới đây là hình kết quả.


0 nhận xét: