Tản mạn : Typography - Sức mạnh của kiểu chữ

TYPOGRAPHY - SỨC MẠNH CỦA KIỂU CHỮ !

Chữ viết rất quan trọng vì nó truyền tải thông tin. Tuy nhiên, lựa chọn kiểu chữ viết tốt cũng có thể tăng cường mạnh mẽ sự diễn đạt của thông tin, làm cho nó dễ nhìn thấy hơn và dễ tiếp nhận thông tin hơn. Mục tiêu chính của kiểu chữ viết tốt là truyền đạt thông điệp của nó một cách trực quan. Tôi muốn cho bạn thấy một vài ví dụ chứng minh sức mạnh của kiểu chữ thậm chí có thể là vấn đề giữa sự sống và cái chết. Hai ví dụ yêu thích của tôi là các biển báo trên đường cao tốc và nhãn dán của các loại thuốc. Ví dụ đầu tiên liên quan đến kiểu chữ rất lớn mà cần phải dễ đọc khi bạn đang đi với tốc độ cao trên cao tốc và từ một khoảng cách đủ để bạn có thể đọc nó trong thời gian ngắn để đưa ra quyết định nhanh chóng.Bây giờ tưởng tượng rằng bạn đang lái xe ở 100 km một giờ vào ban đêm trong một cơn mưa, kiểu chữ trên biển báo vẫn phải làm công việc của mình. Các thông tin quan trọng trên biển báo đường cao tốc phải rõ ràng cho lái xe, ngay cả trong điều kiện tồi tệ nhất.

Ví dụ thứ hai của tôi về sức mạnh của chữ hình liên quan đến kích thước nhỏ bé, trên nhãn dán của các lọ thuốc. Các thông tin hướng dẫn sử dụng và thông tin nhận dạng trên lọ thuốc thường rất khó đọc, đặc biệt là bởi người lớn tuổi có thị lực kém.


Một nhà thiết kế mang tên Deborah Adler đã quyết tâm để thiết kế lại nhãn thuốc theo toa khi một loại thuốc gia đình trộn lẫn khiến bà của cô bị bệnh nặng. Cô đã thiết kế lại chữ trên lọ thuốc bằng cách thay đổi thứ bậc in ấn, thêm màu sắc, mở rộng các phần chữ quan trọng nhất và sử dụng kiểu chữ rõ ràng hơn. Công ty dược phẩm Target đã rất ấn tượng bởi thiết kế lại của cô và đã sử dụng ý tưởng đó để áp dụng cho tấc cả các nhãn thuốc còn lại của họ.

Vì vậy, bạn có thể thấy, trong một số trường hợp, chữ viết tốt thậm chí có thể có ý nghĩa tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Việc sử dụng kiểu chữ tốt không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, đó là vấn đề truyền tải thông tin rõ ràng và rành mạch .


0 nhận xét: