Typo by Minh Hoàng
Các bạn tải về phần lớn là file PNG có nền đen, chữ màu trắng. Đòi hỏi các bạn phải biết sử dụng chế độ hòa trộn (Blendding mode).

Chế độ hòa trộn ở đây bạn nên dùng là chê độ Screen

Tải typo: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHS29lWFplRHhHYkk/view?usp=sharing

1 nhận xét: