Bài tập kết thúc môn Adobe illustrator - Donnie Nguyễn


Donnie Nguyễn vừa hoàn thành chương trình học THPT tại mỹ về ( Học sinh trường The Marvelwood School ) đã tham gia khóa Adobe Illustrator. Đây là kết quả của khóa học ngắn hạn tại HUY Photoshop mà bạn đã hoàn thành.0 nhận xét: