Chia sẻ các công cụ thiết kế online cho dân marketing
CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT DÀNH CHO DÂN MARKETING 

Là dân marketer, hôm nay em muốn chia sẻ với các bác những website hỗ trợ thiết kế online để phục vụ cho công việc đây. 

1. Trang web thiết kế online: 
- Photoshop online: https://pixlr.com/editor/
- DesignBold: https://www.designbold.com/
- Design online: http://designonline.org.au/
- Picmonkey: https://www.befunky.com/features/graphic-designer/
- Befunky: https://www.picmonkey.com/design

2. Kho ảnh stock miễn phí 
- The Stocks: http://thestocks.im/
- Pexels: https://www.pexels.com/
- All The Free Stock: http://allthefreestock.com/
- Designers Pics: http://www.designerspics.com/
- Splashbase: http://www.splashbase.co/
- Startup Stock Photos: http://startupstockphotos.com/
- Jay Mantri: http://jaymantri.com/
- Moveast: http://moveast.me/
- Travel Coffee Book: http://travelcoffeebook.com/
- Unsplash: https://unsplash.com/

3. Trang web giúp phối màu 
- Design seeds: https://www.design-seeds.com/
- Colour lovers: http://www.colourlovers.com/web/trends
- Coolors.co: https://coolors.co/
- Adobe Color CC: https://color.adobe.com/create/color-wheel/


0 nhận xét: