Share texture screen lửa
Nếu ai đam mê thể loại ảnh manip thì hẳn đây là những dữ liệu cực kỳ quý giá.
Link tải : https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHUlJDODRCekxpZ3c/view?usp=sharing

Vài file minh họa:0 nhận xét: