Lớp học chụp ảnh tại đà nẵng 9/10/2016


Hình ảnh học viên tham gia lớp học:


Một vài hình demo kết quả:
0 nhận xét: