Cảm hứng nghệ thuật từ bộ ảnh Cô chủ và cún cưng
Photographer: Владимир Царьков


0 nhận xét: