Share preset lightroom free #003 +stock1 tone màu cổ điển, trầm buồn vừa được chia sẻ đến cộng đồng B&R của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn. Những khung hình đầy cảm xúc không thể thiếu những tone màu, đó là thành công làm nên vẻ đẹp của những bức ảnh. Cùng download nào!!


0 nhận xét: