Mẩu phong bao lì xì tết 2017
► Khổ mỗi mặt 16x7,3cm nắp 2cm (Vừa tờ 500K)

Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHTjYxUE1hMUFENlk/view?usp=sharing
Đây là file mình lấy về từ chia sẻ của bạn https://www.facebook.com/linh.tuan.355?fref=nf
(Bạn Tuấn Linh)

0 nhận xét: