Share preset lightroom màu film hot
Ảnh demo:


Reup by huyphotoshop.com
Tải từ nguồn facebook: Dương Hoàng Hà
Tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHWFpBaE9ZdVNoMms/view?usp=sharing

0 nhận xét: