Preset lightroom màu film nhật bản (Japan tone)
Preset màu film nhật sưu tầm từ fb của bạn Phạm Minh Tiệp
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHNWxUSVptaW5KaUk/view?usp=sharing

0 nhận xét: