Share preset lightroom màu film
Reup by Huyphotoshop.com
Copy từ fb Nguyễn Thiện
Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B0F6iHGuMWlHVVo5TDFjSW9YLWs/view?usp=sharing

0 nhận xét: